การเปลี่ยนแปลงและยกเลิก

 

หากท่านต้องการยกเลิกการสำรองห้องพักก่อนวันครบกำหนดการยกเลิกที่ระบุไว้ในอีเมล์การยืนยัน ท่านจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 15 ดอลล่าสหรัฐ หากทำการยกเลิกการสำรองห้องพักหลังวันครบกำหนดยกเลิกที่ระบุไว้ในอีเมล์การยืนยัน (รวมคำร้องที่ได้ทำขึ้นในช่วงนั้น) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเท่ากับการเข้าพัก 1 (หนึ่ง) คืน เว้นเสียแต่ว่าท่านได้รับแจ้งไว้ในอีเมล์การยืนยันแล้ว ในกรณีนี้จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการยกเลิกจำนวน 15 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ท่านไม่เข้าพักในโรงแรมตามที่ตกลงไว้ เราจะถือเป็นการยกเลิกการสำรองห้องพักล่าช้าและจะคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำอย่างน้อยเท่ากับการเข้าพักหนึ่ง (1) คืน ต่อห้อง เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้ในอีเมล์การยืนยันแล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการสำรองห้องพักจะต้องกระทำผ่านตัวแทนของเรา ไม่ใช่กับโรงแรมโดยตรง การเปลี่ยนแปลงนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ ช่วงเวลาในการเข้าพัก การเช็คเอาต์ก่อนกำหนด การมาถึงล่าช้าหรือการยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกบางส่วนหากมีปัญหาหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการสำรองห้องพักก่อนหน้าวันที่เข้าพักหรือระหว่าง การเข้าพักที่โรงแรม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเราโดยตรง ขอความกรุณาแจ้งการยกเลิกใดๆ ภายในเวลาทำการปกติของเรา ตั้งแต่ 08:00 ถึง 18:00 น. (GMT+7)
TAG :  ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก ( To cancel )