ข้อสงวนสิทธิ์

  • บริษัทเรา พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้สิ่งที่เห็นหรือราคาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ มีความถูกต้องและเป็นจริงตามวันที่ที่ประกาศนั้น การเปลี่ยนของตลาดหรือสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นหลังจากวันประกาศ อาจทำให้ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้สะท้อนสภาพความเป็นจริง
  • บริษัทเราขอสงวนสิทธิในการเป็นตัวแทน การคํ้าประกัน หรือการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ คุณภาพ และความเหมาะสมของเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้
  • ในขณะที บริษัทเรา มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานกับโรงแรมที่มีที่พัก และการบริการที่ได้มาตรฐานและน่าพึงพอใจสมราคาแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการเป็นตัวแทน การคํ้าประกัน หรือการรับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ และความเหมาะสมของโรงแรมที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ของเรา
  • TAG :  ข้อมูลข้อสงวนสิทธิ์  ( All rights reserved )