รถไฟยุโรป : Eurail Global Pass

รถไฟยุโรป : Eurail Global Pass

ครอบคลุมถึง 20 ประเทศ ออสเตรีย, กรีซ, นอร์เวย์, เบลเยี่ยม, ฮังการี, โปรตุเกส, เดนมาร์ก, ไอร์แลนด์, โรมาเนีย, ฟินแลนด์, อิตาลี, สเปน, ฝรั่งเศส, ลักเซมเบอร์ก, สวีเดน, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, โครเอเทีย และ สโลเวเนีย คือประเทศใหม่ที่เพิ่งเพื่อเข้ามาสำหรับปีนี้ นอกจากนี้บัตรยูเรลยังถือว่า ลิกเทนสไตน์เป็นส่วนหนึ่งของออสเตรียและโมนาโกเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย

รายละเอียด

 

  • บัตรยูเรลโกบัลพาส สามารถใช้สำหรับการเดินทางด้วยเรือโดยสารสายสำคัญบางสาย
  • เป็นบัตรชั้น 1 (บัตรชั้น 2 เป็นบัตรสำหร้บเยาวชนเท่านั้น)
  • บัตรโดยสารชนิดนับวันเดินทางต่อเนื่อง เหมาะสำหรับการเดินทางระยะยาว บัตรมีอายุ 15 วัน, 21 วัน, 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน
  • บัตรโดยสารชนิดนับวันเฉพาะวันที่ใช้เดินทางโดยอิสระบัตรมีอายุ 10 หรือ 15 วัน ใช้ได้ภายใน 2 เดือน ซึ่งวันเดินทางอาจต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้
  • บัตรโดยสารราคาประหยัด สำหรับเดินทาง สำหรับผู้โดยสาร 2-5 ท่านที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา

บัตรยูเรลโกลบัลพาส เป็นบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางโดยรถไฟ โดยไม่จำกัดระยะทาง แต่การโดยสารรถไฟด่วนพิเศษ จำเป็นต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม เนื่องจากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในบัตรโดยสาร

  • รถไฟด่วนพิเศษ, IC (Trains InterCity), EC (Trains EuroCity), ICE (เป็นรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูง)
  • ประเภทของรถไฟ ที่จำเป็นต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น รถไฟด่วน TGV ครอบคลุมในฝรั่งเศสหรือประเทศใกล้เคียง, รถไฟชมวิว Panoramic Train ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์, รถไฟด่วนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์, รถไฟด่วนในประเทศอิตาลี E* และรถไฟด่วน Cisalpino
  • ประเภทของรถไฟด่วนที่ต้องจ่ายอัตราค่าโดยสารต่างหาก เช่น Eurostar, Thalys, AVE, Talgo 200, Talgo Day, Geneva Mad, TGV Lyria, Bruxelles-France TGV, Berlin-Warswazawa Express, Artersia Day& Night, Paris-Germany Night, CityNightLine, Lusitania, Elipsos.

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ถือตั๋วยูเรลโกบัลพาส ขอมอบสิทธิประโยชน์และโบนัสต่างๆ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากปกตั๋วและกรอกข้อมูลต่างๆ โดยละเอียดและส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่มี่ระบุไว้เพียงเท่านี้ท่านก็ จะได้รับของที่ระลึกอันสวยเก๋และสุดแสนประทับใจ

ตั๋วรถไฟยูโรพาสราคาถูก (EURAIL GLOBAL PASS) วิ่งหลายเส้นทาง หลายประเทศทั่วยุโรป TGV/ EURO-STAR   ราคาอัพเดทที่ แฝดทัวร์


Eurail Global pass :เป็นบัตรสำหรับโดยสารรถไฟโดยไม่จำกัดระยะทางใน 21 ประเทศ (ออสเตรียเบลเยี่ยม โครเอเชีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ อิตาลี สเปนโปรตุเกส ไอร์แลนด์ โรมาเนีย สโลวัค สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ฮังการีลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ สาธารณรัฐเชค)

global pass : เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบต่อเนื่อง
global flexi pass : เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายในระยะเวลา2 เดือน
Adult 1st Child1st Adult saver1st Child saver 1st Youth 2nd class

Global pass

15days  EUR517 EUR259 EUR438 EUR219.50 EUR 336

21days  670 335.50 569 285 434

1month  832 416.50 706 353.50 541

2 months  1,174 587.50 998 499.5 764

3 months  1,149 725 1,236 618.5 944

Globalflexi
10 days /2months  610 305.5 518 259.5 398

15 days/2months  801 401 683 342 521

Condition
•เด็กอายุระหว่าง 1 – 5 ปีสามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว
•เด็กอายุระหว่าง 6 – 15 ปี สามารถเดินทางฟรี เมื่อเดินทางกับพ่อแม่ โดยไม่จำกัดจำนวนเด็ก หรือ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่
•Saver : สำหรับบุคคล2 – 5คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)
•Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี เท่านั้น
•การทำ Refund จะได้คืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว
•กรณีที่ตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการRefund คืนได้
•อัตรานี้ยังไม่รวมค่าออกตั๋ว(สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้)

EURAIL SELECTPASS

เป็นบัตรโดยสารที่ให้สิทธิ์ท่านในการเลือกเดินทางครอบคลุมเครือข่ายรถไฟใน 3,4 หรือ 5 ประเทศที่มีพรมแดนเชื่อมติดกัน(ดูว่าประเทศใดที่มีพรมแดนเชื่อมต่อกันได้ในหน้าถัดไป) เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายในระยะเวลา2 เดือน

Adlt 1st class Chd 1stclass Adlt saver 1st Chd saver1st Youth 2nd class

Eurail select 3 countries

5days 2months EUR327 EUR164 EUR278 EUR139.50 EUR 213

6days 2months 361 181 309 155 237

8days/2months 429 215 366 183.50 278

10days/2months 497 249 420 210.50 321

Eurail Select 4countries

5days /2months EUR 366 EUR 183.50 EUR310 EUR 155.50 EUR 238

6days/2months 400 200.50 341 171 260

8days/2months  467 234 398 199.50 304

10days/2months  534 267.50 453 227 346

Eurail Select 5countries

5days/2months EUR404 EUR202.5 EUR 343 EUR 172 EUR 263

6days/2months  438 219.5 372 186.5 284

8days/2months  506 253.5 429 215 327

10days/2months  571 286 484 242.5 370

15days/2months  724 363 616 309 471

Condition
•เด็กอายุระหว่าง 1 – 5 ปีสามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว
•เด็กอายุระหว่าง 6 – 15 ปี สามารถเดินทางฟรี เมื่อเดินทางกับพ่อแม่ โดยไม่จำกัดจำนวนเด็กหรือในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่
•Saver : สำหรับบุคคล2 – 5คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)
•Youth : สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี เท่านั้น
•การทำ Refund จะได้คืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว
•กรณีที่ตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการRefund คืนได้
•อัตรานี้ยังไม่รวมค่าออกตั๋ว(สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้)

EURAIL AUSTRIA – CZECH REPUBLIC PASS:
เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติออสเตรียและสาธารณรัฐเชค โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน
Adult1st Child1st Adult saver1st Child saver 1st Youth 2nd cl
Eurail Austria-Czech Pass

4days/2months EUR 183 EUR92 EUR156 EUR78.5 EUR 119

5days/2months 207 104 177 89 136

6days/2months 232 116.5 198 99.5 151

7days/2months  257 129 218 109.5 167

8days/2months  281 141 239 120 184

9days/2months  306 153.5 260 130.5 199

10days/2months  331 166 281 141 216

EURAIL AUSTRIA – HUNGARY PASS:
เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติออสเตรียและ ฮังการีโดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน

Adlt 1st class Chd 1st class Adltsaver 1st Chd saver1st Youth 2nd
Eurail Austria-Hungary Pass

4days/2months  EUR 183 EUR92 EUR 156 EUR78.5 EUR 119

5days/2months  207 104 177 89 136

6days/2months  232 116.5 198 99.5 151

7days/2months  257 129 218 109.5 167
8days/2months  281 141 239 120 184
9days/2months  306 153.5 260 130.5 199

10days/2months  331 166 281 141 216

EURAIL AUSTRIA-SWITZERLAND PASS:
เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติออสเตรียและสวิศเซอร์แลนด์ โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน2 เดือน

Adlt 1st class Chd 1st class Adlt saver1st Chd saver1st Youth 2nd
Eurail Austria-Swiss pass

4days/2months  EUR 276 EUR138.5 EUR234 EUR117.5 EUR 193

5days/2months  306 153.5 260 130.5 214

6days/2months  337 169 286 143.5 237

7days/2months  367 184 312 156.5 258

8days/2months  398 199.5 338 169.5 279

9days/2months  429 215 365 183 300

10days/2months  459 230 391 196 321

EURAIL BENELUX-GERMANY PASS:
เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ลักเซมเบอร์ก และ เยอรมัน โดยไม่จำกัดระยะทางวันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน

Adult 2nd Child 2nd Adult Saver2nd Child Saver2nd youth Saver2nd
Eurail Benelux- Germany

5days/2months  EUR230 EUR 115.5 EUR186 EUR93.5 EUR 186
6days/2months  254 127.5 204 102.5 204

8days/2months  300 150.5 240 120.5 240

10days/2months  349 175 279 140 279

EURAIL CZECH REPUBLIC – GERMANY PASS:
เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติสาธารณรัฐเชคและ เยอรมันโดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน

Adult 2nd Child 2nd Adult Saver2nd Child Saver2nd youth Saver2nd Eurail Czech – Germany

5days/2months  EUR 233 EUR 117 EUR 200 EUR 100.5 EUR 200

6days/2months  259 130 223 112 223

8days/2months  307 154 265 133 265

10days/2months  354 177.5 309 155 309

EURAIL DENMARK– SWEDEN;
เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติเดนมาร์คและสวีเดนโดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2เดือน
Adult 2nd Child 2nd Adult Saver2nd Child Saver2nd youth Saver2nd Eurail Denmark Sweden

4days/2months  EUR 212 EUR 106.5 EUR 180 EUR 90.5 EUR 159

5days/2months  236 118.5 200 100.5 177

6days/2months  270 135.5 230 115.5 203

8days/2months  299 150 254 127.5 225

10days/2months  331 166 281 141 249

EURAIL FRANCE-GERMANY PASS;
เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสและเยอรมันโดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2เดือน

Adult 2nd Child 2nd Adult Saver2nd Child Saver2nd youth Saver2nd Eurail France-Germany

4days/2months  EUR 263 EUR 132 EUR237 EUR 119 EUR204

5days/2months  290 145.5 261 131 225

6days/2months  317 159 283 142 247

8days/2months  372 186.5 324 162.5 290

10days/2months  427 214 372 186.5 336

EURAIL FRANCE– ITALY PASS;
เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีโดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2เดือน

Adult 2nd Child 2nd Adult Saver2nd Child Saver2nd youth Saver2nd Eurail Franc-Italy
4days/2months  EUR 231 EUR 116 EUR 204 EUR 102.5 EUR 174

5days/2months  257 129 226 113.5 194

6days/2months  284 142.5 250 125.5 213

7days/2months  309 155 271 136 236

8days/2months  337 169 297 149 257

9days/2months  364 182.5 320 160.5 276

10days/2months  391 196 341 171 298

TAG  :   ข้อมูลรถไฟยุโรป  Eurail Global Pass