รถไฟยุโรป : Eurail One Country Pass

รถไฟยุโรป : Eurail One Country Pass

  • เป็นบัตรโดยสารที่ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติของประเทศนั้นๆ โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางอาจต่อเนื่องหรือไม่ตอเนื่องก็ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการค้นหาความมหัศจรรย์ของทุกเมืองเพียงประเทศหนึ่งประเทศเดียว
  • บัตรโดยสารสำหรับเดินทางในประเทศเดียว จำนวนวันเดินทางของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารในประเทศของท่าน
  • บัตรโดยสารรถไฟแบบประเทศเดียว เช่น เบเนลักซ์ พาส, โครเอทีย พาส, ฟินแลนด์ พาส, เดนมาร์ก พาส, กรีซ พาส, ฮอล์แลนด์ พาส, ไอร์แลนด์ พาส, นอร์เวย์ พาส, โปแลนด์ พาส, โรมาเนีย และ สวิตเซอร์แลนด์
  • สำหรับราคาบัตรโดยสารนั้น มีให้เลือกทั้งชั้น 1 และชั้น 2 จำนวนวันที่จะเลือกใช้บัตรนั้น ขึ้นอยู่กับผู้โดยสารว่ามีเวลาในการท่องเที่ยวในประเทศนั้นมากน้อยเพียงใด

รายละเอียด

 

 

Eurail Scandinavia Pass

  • ใช้สำหรับการเดินทางโดยการรถไฟแห่งชาติเดนมาร์ก DSB ฟินแลนด์ (VR Ltd.) นอร์เวย์ (NSB) และสวีเดน (SJ)
  • สามารถใช้ได้กับบริการเรือข้ามฟากภายในประเทศ (เดนมาร์ก) : Rodby (เดนมาร์ก) Puttgarden (เยอรมัน)
  • สำหรับบัตร สแกนเรล พาส ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้โดยไม่จำกัดระยะทาง ซึ่งวันเดินทางนั้นอาจต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้
  • บัตรโดยสารรถไฟสแกนเรล พาส สามารถนำมาใช้กับรถประจำทางสาย Lulea/Boden-Haparanda (ฟินแลนด์)

หมายเหตุ

การเดินทางโดยรถไฟในยุโรป ควรสำรองที่นั่งล่วงหน้า เนื่องจากบัตรที่ถืออยู่ ไม่ได้มีการรับรองว่าจะมีที่นั่งแน่นอน (การโดยสารรถไฟบางขบวนจำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม)

Austria Pass

สามารถเลือกบัตรโดยสารแบบ 3, 4, 5, 6, 7 หรือ 8 วัน สำหรับการเดินทางภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติออสเตรีย โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ตต่อเนื่องก็ได้

Balkan Pass
ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 5, 10, หรือ 15 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติบัลแกเรีย กรีซ สาธารณรัฐมาเซโดเนีย สหพันธรัฐเซอร์เบีย และมอนเตนิโกร โดยไม่จำกัดระยะทาง

Benelux Pass
ใช้เดินทาง 5 วัน แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด และลักเซมเบอร์ก

Bulgaria Pass

เลือกแบบบัตรโดยสารแบบ 3, 4, 6 หรือ 8 วัน แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้สำหรับการเดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติ บัลแกเรีย โดยไม่จำกัดระยะทาง

Croatia Pass

ด้วยบัตรโดยสารแบบ 3, 4, 6 หรือ 8 วัน แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้สำหรับการเดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติโครเอเชีย โดยไม่จำกัดระยะทาง

Czech Republic Pass

บัตรโดยสาร 3, 4, 6 หรือ 8 วัน แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติสาธารณรัฐเชค โดยไม่จำกัดระยะทาง

Denmark Pass
ด้วยบัตรโดยสารแบบ 3, หรือ 7 วัน แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟของการรถไฟแห่งชาติเดนมาร์ค

Finland Pass

เลือกบัตรโดยสารแบบ 3, 5 หรือ 10 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติฟินแลนด์ โดยไม่จำกัดระยะทาง

Greece Pass

ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 3 ถึง 10 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติกรีซ โดยไม่จำกัดระยะทาง

Hungary Pass

ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 5 หรือ 10 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติฮังการี โดยไม่จำกัดระยะทาง

Ireland Pass

ด้วยบัตรโดยสาร 5 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติไอร์แลนด์ โดยไม่จำกัดระยะทาง

Italy Pass

ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 3 ถึง 10 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติอิตาลี โดยไม่จำกัดระยะทาง

Norway Pass

ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 3, 4, 5, 6, หรือ 8 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาตินอร์เวย์ โดยไม่จำกัดระยะทาง

Poland Pass

ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 5, 8, 10, หรือ 15 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติโปแลนด์์ โดยไม่จำกัดระยะทาง

Portugal Pass

ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 3, 4, หรือ 6 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติโปรตุเกส โดยไม่จำกัดระยะทาง

Romania Pass
ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 5, หรือ 10 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติโรมาเนีย โดยไม่จำกัดระยะทาง

Scandinavia Pass
ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 4, 5, 6, 8, หรือ 10 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 2 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์ค โดยไม่จำกัดระยะทาง

Slovenia Pass
ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 3, 4, 6, หรือ 8 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติสโลวาเนีย โดยไม่จำกัดระยะทาง

Spain Pass

ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 3, ถึง 10 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 2 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติสเปน โดยไม่จำกัดระยะทาง

Sweden Pass
ด้วยบัตรโดยสาร แบบ 3, 4, 5, 6, หรือ 8 วัน สำหรับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติสวีเดน โดยไม่จำกัดระยะทาง

TAG :  ข้อมูลรถไฟยุโรป : Eurail One Country Pass