การขอ Refund ตั๋วโดยสาร

 การขอ Refund ตั๋วโดยสาร หลังจากที่ท่านได้ทำการออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วจะทำการยกเลิกและขอคืนเงิน จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ 3-6 เดือน โดยการให้ท่านส่ง e-mail หน้าบัตรโดยสารที่ท่านทำการ ออกบัตรโดยสารแล้วและแนบเลขที่บัญชีของผู้โดยสาร หรือ บัญชี ของบริษัท มาที่ E-mail และกรุณาโทรกลับมายืนยันที่แผนกบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยุ่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบินด้วย กดที่นี่เพื่อไปยังหน้าติดต่อเรา