รถไฟยุโรป : Eurail Regional Pass

รถไฟยุโรป : Eurail Regional Pass

เป็นบัตรโดยสารที่ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟที่มีพรมแดนติดกัน 2 ประเทศ โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาชื่นชมทัศนียภาพของประเทศนั้นๆ แบบมีเวลาจำกัด และในปีนี้ท่านสามารถเลือกซื้อบัตรโดยสารรถไฟแบบ 2 ประเทศ วันเดินทางนั้นเริ่มต้น 4 วัน ไปจนถึง 10 วัน ภายใน 2 เดือน

รายละเอียด

 • เด็กอายุ 4-11 ปี วันแรกของการเดินทาง : ชำระครึ่งราคา *ไม่รวมค่าออกบัตร
 • เด็กอายุ 3 ขวบหรือต่ำกว่า วันแรกของการเดินทาง : ฟรีโดยใช้ที่นั่งร่วมกับผู้ใหญ่

ประเภทของบัตรโดยสารรถไฟแบบ 2 ประเทศ  เช่น

 • ออสเตรีย-โครเอเทีย/สโลเวเนีย พาส
 • ออสเตรีย-สาธารณรัฐเชค พาส
 • ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ พาส
 • เบเนลักซ์-เยอรมัน พาส
 • เดนมาร์ก-เยอรมัน พาส
 • เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ พาส
 • กรีซ-อิตาลี พาส
 • ฮังการี-โครเอเทีย/สโลเวเนีย พาส
 • ฮังการี-โรมาเนีย พาส
 • สาธาราณรัฐเชค-เยอรมัน พาส
 • เดนมาร์ก-สวีเดน พาส 
 • ฟินแลนด์-สวีเดน พาส 
 • เยอรมัน-โปแลนด์ พาส
 • โปรตุเกส-สเปน พาส
 • นอร์เวย์-สวีเดน พาส 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟในประเทศของท่าน

Eurail Regional Pass

 • ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟเครือข่ายของการรถไฟ ที่มีพรมแดนติดกัน 2 ประเทศ โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางจะต่อเนื่อง หรือ ไม่ต่อเนื่องก็ได้ เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาชื่นชมทัศนียภาพของประเทศนั้นๆ แบบมีเวลาจำกัด
 • เด็กอายุ 4-11 ปี วันแรกของการเดินทาง : ชำระครึ่งราคา *ไม่ร่วมค่าออกบัตร
 • เด็กอายุ 3 ขวบหรือต่ำกว่า วันแรกของการเดินทาง : ฟรีโดยใช้ที่นั่งร่วมกับผู้ใหญ่
 • สามารถเลือกบัตรโดยสารแบบ 2 ประเทศ ได้ถึง 25 ประเภท วันเดินทางนั้นเริ่มต้น 4 วัน ไปถึง 10 วัน ภายในเวลา 2 เดือน

หมายเหตุ การเดินทางโดยรถไฟในยุโรป ควรสำรองที่นั่งล่วงหน้า เนื่องจากบัตรที่ถืออยู่ ไม่ได้มีการรับรองว่าจะมีที่นั่งแน่นอน (การโดยสารรถไฟบางขบวนจำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม)

Austria – Croatia/Slovenia Pass

สามารถใช้เดินทางได้แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 5 – 10 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน เดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติออสเตรีย โครเอเชีย และสโลวาเนีย โดยไม่จำกัดระยะทาง

Austria – Czech Republic Pass
สามารถใช้เดินทางได้แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 5 – 10 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือนค้นพบความมหัศจรรย์ อันสวยงามของปรากเมืองมรดกโลก และเวียนนานครแห่งเสีียงดนตรี

Austria – Germany Pass
ด้วยบัตรแบบ 5, 6, 8 หรือ 10 วัน กับการเดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 2 เดือน มอบสิทธิพิเศษด้วยส่วนลดค่าเข้าชมสถานที่สำคัญใน เยอรมัน และ ออสเตรีย

Austria – Hungary Pass
สามารถใช้เดินทางได้แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 5 – 10 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือนเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติออสเตรีย และ ฮังการี โดยไม่จำกัดระยะทาง

Austria – Switzerland Pass

สามารถใช้เดินทางได้แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 4 – 10 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือนค้นพบความงามแห่งเทือกเขาแอลป์ และความงดงามของพระราชวังแห่งกรุงเวียนนา

Benelux – France Pass

เลือกบัตรโดยสารแบบ 4, 5, 6, 8 หรือ 10 วัน สำหรับการเดินทางได้ไม่จำกัดระยะทาง ภายในระยะเวลา 2 เดือน สิทธิพิเศษตางๆ มากมายสำหรับการเข้าชมสถานที่สำคัญ ในเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก และ ฝรั่งเศส

Benelux – Germany Pass
บัตรโดยสารแบบ 5, 6, 8, หรือ 10 วัน สำหรับการเดินทางได้ไใ่จำกัดระยะทาง ภายในระยะเวลา 2 เดือน เดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก และเยอรมัน

Croatia/Slovenia-Hungary Pass

สำหรับการเดินทาง 5, 6, 8, หรือ 10 วัน แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 2 เดือน ค้นพบความงามแห่งยุโรปตะวันออก ด้วรถไฟแห่งชาติ ฮังการี โครเอเชีย/สโลเวเนีย

Czech Republic – Germany Pass
สำหรับการเดินทาง 5, 6, 8, หรือ 10 วัน แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 2 เดือน เดินทางโดยรถไฟสู่เบอร์ลินเมืองแห่งประวัติศาสตร์สงครามโลก และปรากเมืองห่งความงดงามและโรแมนติค

Denmark-Germany Pass
สำหรับการเดินทาง 4, 5, 6, 8, หรือ 10 วัน แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 2 เดือน พบสิทธิพิเศษมากมาย จากบัตรโดยสารสำหรับการท่องเที่ยวเดนมาร์ค และเยอรมัน

Denmark-Sweden Pass
สำหรับการเดินทาง 4, 5, 6, 8, หรือ 10 วัน แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 2 เดือน ค้นหาความงดงามแห่งสแกนดิเนเวียได้ ด้วยบัตรโดยสารเพียงหนึ่งใบ

Finland-Sweden Pass
สำหรับการเดินทาง 4, 5, 6, 8, หรือ 10 วัน แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 2 เดือน เดินทางท่องเที่ยวอย่างอิสระทั่ว ฟินแลนด์ และสวีเดน เพื่อค้นหาความงดงามแห่งสองประเทศ

France – Germany Pass
สำหรับการเดินทาง 4, 5, 6, 8, หรือ 10 วัน แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 2 เดือน เจาะลึกเยอรมัน และฝรั่งเศส พบกับความหลากหลายแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของสองประเทศ

France – Italy Pass

สามารถใช้เดินทางได้แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 4 – 10 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือนเดินทางโดยรถไฟท่องเที่ยวยังทะเลเมดิเตอเรเนียน หรือแวะชมความแตกต่างทางวัฒนธรรมของปารีสและโรม

France – Spain Pass

สามารถใช้เดินทางได้แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 4 – 10 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือนเดินทางจากทะเลอเดรียติคสู่ทะเลเมดิเตอเรเนียน ด้วยบัตรโดยสารรถไฟ

France – Switzerland Pass
สามารถใช้เดินทางได้แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 4 – 10 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือนเดินทางโดยรถไฟท่องเที่ยวเทือกเขาแอลป์ ปารีส และเบิร์น

Germany-Poland Pass
ด้วยบัตรแบบ 5, 6, 8 หรือ 10 วัน สำหรับการเดินทางโดยไม่จำกัดระยะทาง ภายในระยะเวล 2 เดือน เดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติเยอรมัน และโปแลนด์

Germany-Switzerland Pass

ด้วยบัตรแบบ 5, 6, 8 หรือ 10 วัน สำหรับการเดินทางโดยไม่จำกัดระยะทาง ภายในระยะเวล 2 เดือน เดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติเยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์

Greece – Italy Pass
สามารถใช้เดินทางได้แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 4 – 10 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือนค้นพบเมืองแห่งประวัติศาสตร์ อาณาจักรโรม และกรีกโบราณ

Hungary-Romania Pass

ด้วยบัตรแบบ 5, 6, 8 หรือ 10 วัน สำหรับการเดินทาง ภายในระยะเวลา 2 เดือน เดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติฮังการี และโรมาเนีย

Italy – Spain Pass
สามารถใช้เดินทางได้แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 4 – 10 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือนเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติอิตาลีี และสเปน

Norway-Sweden Pass

ด้วยบัตรแบบ 4, 5, 6, 8 หรือ 10 วัน สำหรับการเดินทาง ภายในระยะเวลา 2 เดือน เดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาตินอร์วย์ี และสวีเดน

Portugal – Spain Pass 
สามารถใช้เดินทางได้แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 3 – 10 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือนพบกับวันพักผ่อนอันเพลิดเพลินยังยุโรปตอนใต้ ด้วยการเดินทางเดินทางโดยรถไฟ

TAG :  ข้อมูลรถไฟยุโรป Eurail Regional Pass