รถไฟยุโรป : Eurail Select Pass

รถไฟยุโรป : Eurail Select Pass

เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางโดยรถไฟโดยไม่จำกัดระยะทางได้ 3, 4 หรือ 5 ประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีพรมแดนติดต่อเชื่อมโยงกัน และต้องเป็นประเทศที่มีเครืองข่ายใน กลุ่มประเทศยูเรล ซึ่งมี 23 ประเทศ ดังต่อไปนี้ ออสเตรีย(รวมทั้งลิกเทนสไตน์) บัลแกเรีย/มอนเตนิโกร/เซอร์เบีย, เบลเยี่ยม, โครเอเทีย, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส(รวมทั้งโมนาโก), เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบอร์ก, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบอร์ก 3 ประเทศนี้ถือเป็น 1 ประเทศ เรียกว่า Benelux

รายละเอียด


เส้นทางรถไฟบางสายอาจแล่นผานประเทศที่มิได้อยู่ในขอบเขตของการใช้บัตร ในกรณีนี้ผู้โดยสารจำเป็นต้องซื้อบัตรเพิ่มเติมต่างหากด้วย วันเดินทางอาจต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้

เงื่อนไขการใช้บัตร : ผู้โดยสารต้องนำบัตรมาผ่านการอนุมัติใช้ก่อนการเดินทางโดยรถไฟเที่ยวแรก หรือ การใช้โบนัส กับเจ้าหน้าที่การรถไฟยุโรป (สถานีรถไฟ) และในการขออนุมัติใช้ตั๋วรถไฟ ผู้โดยสารจะต้องกรอกวันที่เดินทางให้ถูกต้องในช่องปฏิทินการเดินทาง ที่แสดงอยู่บนบัตรก่อนการเดินทางโดยรถไฟเที่ยวแรก และจะต้องกรอกเบอร์พาสปอร์ตที่ระบุบนบัตรด้วย (กรุณาอ่านรายละเอียดจากปกบัตรโดยสาร)

หมายเหตุ : บัตรโดยสารที่รวมถึงประเทศฟินแลนด์และสวีเดน อนุญาตให้ใช้บัตรร่วมกับการโดยสารเรือของบริษัท ซิลล ญ่า ที่แล่นออกจากท่าเรือ สต็อคโฮม ไปยัง เทอร์กุ หรือ เฮลซินกิ บัตรโดยสารที่รวมประเทศกรีซและอิตาลี ท่านสามารถเลือกโดยสารกับเรือท่องเที่ยวระหว่างกรีซไปยังอิตาลี ซึ่งบริษัทเดินเรือที่ให้บริการก็คือ เรือข้ามฝาก บรู สตาร์, เรือข้ามฟาก มิเนาอัน ส่วนการใช้บัตรโดยสารเรือเดินทางในประเทศฟินแลนด์หรือนอร์เวย์ ขณะนั้นยังมิได้พิจารณาว่าจะให้เข้าร่วมเดินทางโดยรถไฟหรือโดยสารเรือ ในปีนี้มีประเทศที่เพิ่มเข้ามาคือ Croatia และ Slovenia

World ประเทศใดบ้างที่มีเส้นทางเชื่อมกัน

 

 1. เยอรมัน, ฮังการี, อิตาลี, โครเอเทีย, สโลเวเนีย, สวิตเซอร์แลนด์

 2. ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ไอร์แลนด์

 3. กรีซ, โรมาเนีย, ฮังการี

 4. ฮังการี, สหพันธรัฐเซอร์เบียและมอนเตนิโกร, ออสเตรีย, อิตาลี

 5. เยอรมัน, นอร์เวย์, สวีเดน

 6. เยอรมัน, สวีเดน

 7. เบเนลักซ์, เยอรมัน,ไอร์แลนด์, อิตาลี, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์

 8. ออสเตรีย, เบเนลักซ์, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์

 9. บัลแกเรีย, สหพันธรัฐเซอร์เบียและมอนเตรลิโกร, อิตาลี

 10. ออสเตรีย, โครเอเทีย, สโลเวเนีย, โรมาเนีย, สหพันธรัฐเซอร์เบีย

 11. เบเนลักซ์

 12. ออสเตรีย, ฝรั่งเศส, กรีซ, สโลเวเนีย, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์

 13. เดนมาร์ก, สวีเดน

 14. สเปน

 15. บัลแกเรีย, ฮังการี, สหพันธรัฐเซอร์เบียและมอนเตนิโกร

 16. ฝรั่งเศส, อิตาลี, โปรตุเกส

 17. เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, เยอรมัน, นอร์เวย์

 18. ออสเตรีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี

ทำไมต้องสำรองที่นั่ง

 • โดยปกติ การสำรองที่นั่ง เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น สำหรับการเดินทางในระยะใกล้ ยกเว้น เป็นรถไฟขบวนพิเศษของในแต่ละประเทศ
 • การเดินทางโดยมีตั๋วรถไฟเพียงอย่างเดียวจะไม่มีการ Guarantee Place (ที่นั่ง/ที่นอน) จะต้องทำการจองล่วงหน้า
 • เงื่อนไขการจองที่นั่ง หรือที่นอน จะแตกต่างกันไปท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ขณะทำจอง

ลักษณะและรูปแบบของรถไฟ

ตู้โดยสารแบบทั่วไป (Coach of Seating) เป็นตู้โดยสารแบบเปิดโล่งมีทางเดินตรงกลางมีที่นั่ง 2 ชั้น

 • ตู้โดยสารชั้นที่หนึ่ง ที่นั่งจะแบ่งออกเป็น 2แถว ๆ หนึ่งมี 2 ที่นั่ง และอีกแถวหนึ่งจะมี 1ที่นั่ง
 • ตู้โดยสารชั้นที่สอง ที่นั่งจะแบ่งออกเป็น 2แถว ๆ หนึ่งมี 2 ที่นั่ง เช่นกัน แต่จะแบ่งด้านละ 2 ที่นั่ง

 

 • ตู้นอน (Night Train) เป็นรถไฟทีมีบริเวณตู้นอน ผู้โดยสารจะต้องทำการสำรองที่นอนและจ่ายค่าบริการ เพิ่มจากบัตรโดยสารที่มีอยู่ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
  • ห้องนอนพิเศษ (Sleepers) ประกอบด้วย เตียงนอน อ่างล้างหน้า เครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว (ขึ้นอยู่กับประเภทของรถไฟ) ห้องนอนประเภทนี้จะแยกเพศชาย และเพศหญิง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เป็นสามีภรรยากัน หรือมาเป็นครอบครัว ตู้โดยสารชั้นหนึ่ง จะเป็นแบบ 1 เตียง (Single)และ แบบ 2 เตียง (Double) ตู้โดยสารชั้นสองจะเป็นแบบ 2 เตียง (T2),(T3)
  • ห้องนอนรวม (Couchette) ประกอบด้วยเตียงนอนแบบพับจากฝาผนัง ,หมอนและผ้าห่ม เท่านั้น ภายใน1 ห้อง จะมี 6 เตียง และในแต่ละห้อง จะไม่มีการแบ่งแยกเพศของผู้โดยสาร ดั้งนั้น การแต่งกายควรอยู่ในชุดที่รัดกุมเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารเอง

 

RESERVATION

การทำการสำรองที่นั่ง หรือ ที่นอน เพิ่มเติมจากตั๋วที่มีอยู่แล้ว (ราคาสามารถโทรสอบถามได้)

การที่เรามีตั๋ว eurail pass /eurail selectpass /eurail regional pass /national pass /point to point ไม่ได้แปลว่าเราจะมีที่นั่งเสมอไป เพราะตั๋วเหล่านั้นอนุญาติให้เราขึ้นรถไฟได้เท่านั้น ซึ่งเหตุผลในการสำรองที่นั่งขึ้นอยู่กับ

1.  ชนิดของรถไฟซึ่งมีทั้งรถไฟด่วนวิ่งภายในประเทศ หรือวิ่งระหว่างประเทศ รวมถึงรถไฟที่วิ่งในระยะเวลาคืนแล้วถึงปลายทางตอนรุ่งเช้า (hotel train) è reservation compulsory ผู้โดยสารทุกคนต้องทำการสำรองที่นั่ง /ที่นอนล่วงหน้า มิฉะนั้นอาจถูกเจ้าหน้าปรับโดยต้องจ่ายเงินในจำนวนที่มากกว่า

ค่าใช้จ่ายในการทำการสำรองที่นั่งหรือที่นอน  จะมีราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของรถไฟ และประเภทตั๋วต่างๆ ที่ผู้โดยสารซื้อ กรุณาสอบถามกับตัวแทนจำหน่าย

2. รถไฟธรรมดาวิ่งภายในประเทศ è reservation recommend ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทศกาล และช่วงเวลาการเดินทาง ถ้าช่วงนั้นเป็นช่วง high season แน่นอนเราต้องรีบไปสถานีและรีบแย่งขึ้นรถไฟเพื่อหาที่ว่างเท่าทีมี ยิ่งถ้ามีสัมภาระเยอะก็จะไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

กรุณาตรวจเช็ควันและเวลาให้แน่ใจ ก่อนทำการออกตั๋วเพราะ reservation เมื่อออกตั๋วแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือทำการคืนเงินได้

การคืนเงินของตั๋ว  PASS

1. ตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้งานนับจากวันที่ออกตั๋วมีอายุไม่เกินหนึ่งปี จะได้รับเงินคืน 85% ของราคาหน้าตั๋ว

2. ตั๋วที่มีการใช้งานไปแล้วบ้างบางส่วนไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้

3. ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ตั๋ว pass ให้กับผู้อื่นได้ เป็นบัตรที่ใช้ได้กับบุคคลที่มีชื่ออยู่บนหน้าตั๋วเท่านั้น

4. หากมีการสูญหาย ถูกขโมย จะไม่สามารถคืนเงิน หรือขอแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วใบใหม่ได้

TAG :  ข้อมูลรถไฟยุโรป Eurail Select Pass